Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Szanujemy Twoje dane osobowe!

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę: 
Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników tego serwisu!

Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13, 14, 15 | 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest WiseGlass sp. z o.o. Zaczernie 190 F, 36-062 Zaczernie.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WiseGlass sp. z o.o. ul. Zaczernie 190 F, 36-062 Zaczernie w ramach zarządzania środowiskiem.
  3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Swoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  8. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
  9. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  10. Dane kontaktowe opiekuna ochrony Danych Osobowych: daneosobowe@wiseglass.eu
Wise Glass logo białe

WiseGlass sp. z o.o.
Zaczernie 190F
36-062 Zaczernie
KRS: 0000684686
NIP: PL 813 37 49 103
BDO: 000544273
REGON: 367653835

E-mail:
kontakt@wiseglass.eu
Telefon:
+48 507 207 802 (Biuro)

Sprzedaż reklamy:
+48 601 812 847 (Adam)
+48 692 633 954 (Tomasz)

 

Zobacz też: